Deratizace

Deratizace

Deratizace

Deratizace je proces hubení či omezování výskytu různých druhů hlodavců ve vnitřních i venkovních prostorách.

V rámci našich odborných deratizačních služeb nejčastěji provádíme:

Hubení myší

Myš (Mus) je rodové jméno pro přibližně 38 druhů hlodavců, kteří patří do čeledi myšovitých a jsou zařazeny do podčeledi pravých myší (Murinae), stejně jako krysy nebo potkani.

Mezi nejznámější a nejrozšířenější patří nám všem velmi známá myš domácí (Mus musculus). Důležité je podotknout, že se jedná o invazivního živočicha.

Pokud se ve vaší blízkosti vyskytuje myš, jedná se pravděpodobně právě o myš domácí. Pokud má snadný přístup k potravě, je zaděláno na velké problémy. Myš domácí je malá vzrůstem, ale jinak je to velký škůdce. Nejenže likviduje naše potraviny a znečišťuje naše prostředí, dokáže také poškodit fasády, izolaci budov, nebo rozkousat kabely či jiné předměty. Může být přenašečem řady vážných infekčních nemocí, proto je nutné řádně zabezpečit možné vstupy do vaší nemovitosti a stále udržovat čistotu.

Myš domácí se množí velmi rychle, statistiky udávají, že jeden myší pár může za dva roky mít až milion potomků – za předpokladu, že oni sami a i jejich potomci přežijí.

Myši jsou všežravci, živí se rostlinami, obilím, semeny, kořeny, listy, hmyzem, mršinami, zeleninou, ovocem a v blízkosti člověka téměř všemi potravinami, které v jejich obydlí či potravinových skladech naleznou. Mohou však okousat i plasty, tašky, knihy, noviny, mýdlo, svíčky nebo textilie. Vzhledem k tomu, že myš svými výkaly znečišťuje prostředí a znehodnotí potraviny, jedná se o jednoho z největších škůdců, který žije v blízkosti člověka.

Hubení potkanů

Potkan obecný (Rattus norvegicus) je hlodavec z rodu „rattus“ (rod hlodavců z čeledi myšovitých, jako je například i krysa). Jedná se o velmi přizpůsobivého a chytrého hlodavce, který se vyskytuje téměř všude. Na rozdíl od krysy obecné, má rád vodu, a proto ji téměř z našeho území vytlačil. Vyhledává především sklepy, sklady, chlévy a zemědělské usedlosti, jelikož se živí především obilninami. Ve volné přírodě potkani staví nory. Žijí v hierarchických „klanech“ po 60 až 200 jedincích. Vzhledem k tomu dokáží způsobit poměrně velké hospodářské škody. Jako ostatní hlodavci přenáší mnoho infekčních onemocnění. Jestliže jste nalezli potkaní trus, měli byste začít rychle situaci řešit.

Potkan patří mezi nejinteligentnější hlodavce. Jedná se o velmi přizpůsobivého savce.

Potkan je všežravec, dává však přednost rostlinné stravě a především obilninám. Jako ostatní hlodavci může být i potkan přenašečem řady vážných infekčních onemocnění.

Hubení krys

Krysa obecná (Rattus rattus) je hlodavec z čeledi myšovitých. Jde o jediný druh krysy, která se vyskytuje v ČR. Vzhledem k tomu, že patří mezi hlodavce, jde tedy o podobného škůdce, jako je například myš domácí nebo potkan obecný. Může se vyskytovat spíše v suchých prostorách, tedy na půdách, ve skladech nebo v zemědělských objektech. Krysa obecná je jako i jiní hlodavci, významným škůdcem v zemědělství a potravinovém průmyslu. I ona může být přenašečem vážných infekčních nemocí. Ze všech hlodavců se na území ČR vyskytuje nejméně.

Hubení hrabošů

Hraboš polní (Microtus arvalis) je hlodavec z čeledi myšovitých. V současnosti je jeho zvýšený výskyt černou můrou pro zemědělce a zahrádkáře. Je schopen za den zkonzumovat tolik potravy, kolik on sám váží. U hrabošů hrozí velmi rychlé přemnožení, neboť jejich vrh může čítat až okolo 16 mláďat. V rámci svého jídelníčku upřednostňuje především obiloviny. Někdy mohou přenášet i nemoci (Hantavirus, Toxoplasma gondii aj.)