Dezinfekce

Dezinfekce

Dezinfekce

Dezinfekce je proces ničení mikroorganismů pomocí chemických a fyzikálních (např. UV záření, vysoká teplota) metod, či jejich kombinací. Dezinfekci lze také definovat jako čištění předmětu od některých nebo všech patogenních organismů, které mohou způsobit infekci.

Provádí se v místech se zvýšenými nároky na čistotu z důvodu minimalizace nebo zamezení výskytu infekcí (nemocnice, výroba potravin, wellness, výroba léčiv…).

Dezinfekce se podle použitých prostředků dělí na:

  • Fyzikální způsob dezinfekce je například var ve vodě za atmosférického tlaku po dobu 30 minut, var ve vodě v přetlakové nádobě po dobu 20 minut, žíhání v ohni, působení vlhké páry v parních dezinfekčních komorách, apod.
  • Chemický způsob dezinfekce spočívá v použití chemikálií s dezinfekční účinností, tzn. použití dezinfekčního přípravku neboli biocidu k likvidaci mikroorganismů na plochách a předmětech (nejčastější způsob provádění dezinfekce).
  • Kombinovaný způsob dezinfekce se provádí rovněž za použití dezinfekčního přípravku v kombinaci s vodou vysoké teploty.

V rámci dezinfekčních služeb nabízíme:

  • Opatření chemických metod dezinfekce, které směřují ke zničení nebo potlačování výskytu škodlivých mikroorganismů.
  • Dezinfekční služby od jednotlivých bytových jednotek až po komplexní ošetření závodů, výrobních hal, prodejních prostorů, skladů, sil.