Dezinsekce

Dezinsekce

Dezinsekce

Dezinsekce je soubor metod a prostředků určených k hubení hmyzu a dalších členovců ve vnitřních i venkovních prostorech. Zaměřuje se především na hmyz žijící v blízkosti lidí, někdy se však provádí preventivně v přírodě (například postřik ploch po povodních k zamezení epidemie komárů). Hmyz a jiní členovci jsou významným přenašečem chorob a způsobují škody na potravinách, surovinách, výrobcích a podobně.

V rámci našich odborných dezinsekčních služeb nejčastěji provádíme hubení níže uvedeného hmyzu a členovců:

Štěnice

Jde o běžného, avšak velmi odolného lidského parazita, někdy nazývaného také jako štěnice postelní, který se živí především lidskou krví. Přes den se skrývá v lidském obydlí (v rámech postelí, pod roštem nebo pod matrací) a v noci, jakmile člověk usne, štěnici přiláká teplo - vydechovaný oxid uhličitý a pach lidského těla, který cítí na vzdálenost 1,5 metru. Na rozdíl od jiných parazitů nebylo u štěnic zatím prokázáno, že by na člověka přenášely jakékoliv infekční choroby. Hlavním problémem je v tomto případě reakce lidského těla na štípance. Někdo nemusí reagovat nijak, jiný pociťuje nepříjemné svědění

...

Šváb

Výskyt švábů je doprovázen nepříjemným nasládlým zápachem, který již signalizuje přemnožení tohoto hmyzu. Může být přenašečem řady velmi závažných nemocí. Zárodky patogenů můžou na těle švábů přežít až 72 hodin a většinou dojde k přenosu nemocí kontaminovanými potravinami nebo trusem:

 • žloutenka typu A
 • břišní tyfus
 • Antrax
 • salmonelóza
 • úplavice
 • tuberkulóza
 • poliomyelitida neboli dětská obrna
 • různé lehčí žaludeční a střevní potíže
 • alergie - vyvolané zejména trusem hmyzu
...

Rus

Může být přenašečem řady velmi závažných nemocí. Zárodky patogenů můžou na těle rusů přežít až 72 hodin a většinou dojde k přenosu nemocí kontaminovanými potravinami nebo trusem:

 • žloutenka typu A
 • břišní tyfus
 • Antrax
 • salmonelóza
 • úplavice
 • tuberkulóza
 • poliomyelitida neboli dětská obrna
 • paraztické červy
 • různé lehčí žaludeční a střevní potíže
 • alergie - vyvolané zejména trusem hmyzu
...

Mol

Jsou to textilní škůdci, kteří mají rádi vlhké prostředí. Způsobují škody na přírodních textiliích, na vlněných výrobcích, kožešinách, kožených výrobcích, kobercích, peří a čalouněném nábytku a to jak v domácnostech, tak i v textilním průmyslu.

Hlavními znaky přítomnosti molů jsou:

 • drobné dírky v látce
 • poletující dospělci molů
 • pavučinky ve formě jemných nitek, jemné pavučinové tunely, které jsou nalepené na povrchu látek, zbytky kokonů

Není prokázáno, že by na člověka přenášeli jakékoliv infekční choroby

...

Škvor

Problematický je jejich výskyt pro ovocnářství a vinařství. Jestliže se během extrémně suchých a teplých měsíců přemnoží, může napadat ovoce s měkkou slupkou, jako jsou např. třešně, višně či bobule vinné révy.

Není prokázáno, že by na člověka přenášeli jakékoliv infekční choroby

...

Blecha

Blechy jsou jedny z nejodolnějších tzv. malých ektoparazitů, což znamená, že se jedná o cizopasníky žijící na povrchu těla hostitele a sají jeho krev. Rády se přesidlují a mohou se objevit i u lidí. Nejčastěji si je spojujeme s kočkami a psy, ale blecha slepičí se velmi často objevuje u drůbeže.

Mohou přenášet choroboplodné zárodky a sáním krve vyvolávají podráždění a svědění pokožky

...

Klíště

Jedná se o velice odolného ektoparazita, patřícího do řádu roztočů, který se živí krví jiných živočichů, tedy i člověka. Nejvíce ohrožuje hlavně naše domácí mazlíčky, ale i nás lidi. Je proto důležité mít při pobytu v přírodě pevnou obuv, dlouhé nohavice, rukávy a použít repelentní přípravky. Klíště obecné může přenášet velmi nebezpečná onemocnění jako je lymeská borelióza, klíšťová encefalitida či ehrlichióza

...

Vosy a sršně

Vosy a sršně mají společnou charakteristiku, jsou to suchozemští, draví a často jedovatí živočichové. Jsou to všežravci, živí se jiným hmyzem a dalšími členovci, ale i dřevem, nektarem, ovocnými plody i houbami. Jsou vybaveny kusadly a žihadlem, jehož účinky mohou být velice nepříjemné. V případě, že se cítí ohroženi, útočí na lidi. Není-li člověk alergik není jejich jed nebezpečný, často stačí studený obklad, octan hlinitý nebo stačí (jako naše babičky) použít plátek cibule. V případě, kdy člověk trpí alergií, je třeba mít se na pozoru a mít při sobě patřičné léky

...

Komáři

Komáři patří k nejotravnějšímu hmyzu. Potýkáme se s nimi na našem území z pravidla od jara až do zimy. Pomocí zvláštního ústního ústrojí neboli sosáku, mohou samičky komárů probodnout kůži svého hostitele a sát krev. Při bodnutí ze sebe komár vylučuje sliny, které zabraňují srážlivosti krve. Zároveň s nimi však může přenést jak na zvíře, tak na člověka, řadu závažných nemocí (viry, bakterie, jedno–či mnohobuněčné parazity)

...

Mouchy

Pro člověka jsou spíše dotěrným hmyzem, ale málokdo ví, že moucha může přenášet na svých končetinách a křídlech řadu velmi závažných patogenů i choroboplodných zárodků. To vše díky zálibě pro rozkládající se živočišné látky a exkrementy. Mezi ty nejzávažnější patří:

 • Escherichia coli
 • břišní tyfus
 • salmonelóza
 • úplavice (dyzenterie)
 • cholera
 • vajíčka různých parazitických červů
...

Octomilky

Má velkou oblibu pro přezrálé a hnijící ovoce, z jejichž kvasících látek se živí. Octomilka nepředstavuje pro člověka žádné výrazné zdravotní riziko. Jedná se však o velmi otravného společníka v našich domácnostech. Díky jejímu výskytu se plíseň na ovoci roznáší mnohem rychleji a tudíž se ovoce rychle kazí a dochází tak k materiálním škodám

...

Ovádi

Ovádi jsou rychlí a obratní letci, které nelze snadno zahnat. Mohou napadnout savce nebo lidi. Všichni jistě víme, jak bodnutí ováda bolí a rychle otéká. V nejlepším případě dojde u člověka a zvířete pouze k lokálním otokům a zarudnutí kůže. Výjimečně může u člověka dojít i k těžkým alergickým reakcím, vedoucím až k anafylaktickému šoku. Napadená zvířata mohou zároveň ztratit velké množství krve, což může být zejména u dobytku i fatální.

Ovádi však mohou být i přenašeči různých závažných patogenů a to jak na zvíře, tak člověka:

 • tularémie (neboli zaječí nemoc)
 • infekční anémie koní
 • různí prvoci a parazitní červi
 • antrax, neboli sněť slezinná
...

Rybenky

Jde o velmi odolný hmyz, který se šíří pomocí zboží nebo materiálu. Větší množství rybenek může zapříčinit poměrně značné materiální škody na papíru, tapetách a knihách. Mezi nejzákladnější prevenci proti rybenkám patří udržování co nejnižší vlhkosti v prostorách. Pro člověka rybenky nepředstavují žádné zdravotní riziko, nepřenáší žádné patogeny

...

Mravenci

Mravenec zahradní, též mravenec černý, mravenec farao, mravenec drnový či mravenec obrovský, to jsou druhy mravenců, kteřé se usídlují v blízkosti člověka a působí značné škody na jeho majetku. Jedná se o všežravý hmyz, proto uchovávejte potraviny v uzavřených nádobách a v chladných místech. Pro celkové vyhubení mravenčí kolonie je potřeba především likvidace samotné královny a jejích larev

...

Roztoči

Jsou kosmopolitní a žijí v těsné blízkosti člověka. Lidé jim jako hostitelé poskytují přísun potravy, vlhkost a dostatečné teplo. Vyskytují se ve všech typech obydlí a živí se šupinami, které odpadávají z lidské kůže. Tento nepatrný škůdce nám dokáže zapříčinit ekzém či astma, proto je velice nežádoucí v naší blízkosti. Skrývá se v prachu, matracích a textiliích

...

Čmelíci

Čmelík je významným krevsajícím ektoparazitem drůbeže. Příležitostně napadá také psy, kočky, koně, lidi a jiné hostitele, s kterými přijde do kontaktu. Mezi symptomy patří nespokojenost, nervozita, poškození opeření, bledé hřebeny či snížená funkce snášení vajec. Během dne se skrývají. Své potenciální hostitele napadají v noci, po nasání změní původně světle šedé tělo na červené. Po krmení se schovávají v trhlinách a štěrbinách. Bývá přenašečem řady bakteriálních a virových onemocnění jako například salmonelóza, cholera, neštovice, ptačí borelióza nebo dokonce koňská encefalomyelitida

...

Pisivky

Jedná se o velmi malý hmyz, jehož přítomnosti si většinou všimneme, až už je přemnožený. Pisivky se v bytě či domě vyskytují nejčastěji v koupelnách, v kuchyni, na vlhkých parapetech, ve sklepě či na pokojových rostlinách. Pro člověka zpravidla nepředstavují žádné výrazné zdravotní riziko a nepřenáší žádné nemoci. Živí se převážně plísněmi. Napadají také staré navlhlé knihy, herbáře nebo zoologické sbírky. V domácnosti je můžeme nalézt v mouce, rýži a jiném druhu obilovin. Obzvlášť pro potravinářský průmysl, sklady s potravinami či mlýny, představují velmi závažné riziko, neboť zde dokáží požerem znehodnotit a zničit velké množství zásob

...

Pavouci

Jsou to užiteční členovci, kteří loví zejména hmyz. V domácnostech mohou být však nežádoucí, zvláště pro osoby trpící arachnofobií. Kromě toho někteří pavouci, například pokoutníci, znečišťují omítky anebo nátěry a působí tak materiální škody. Pokud chcete předejít zvýšenému výskytu pavouků v domě, měli byste nejprve utěsnit všechny praskliny a štěrbiny. Velice užitečnou ochranou jsou také sítě na okna a dveře

...

Zavíječi

Jde o potravinového a skladištního škůdce, který se vyskytuje po celém světě. Vyskytují se jak v domácnostech, tak v potravinářském průmyslu a potravinářských skladech. Zavíječi nepřenáší žádné nemoci, mohou však u některých osob vyvolat alergie.

Typickou známkou přítomnosti zavíječů jsou:

 • Jemné pavučinky, které produkují larvy při pojídání potravin
 • kukly – nachází se většinou mimo substrát, v rozích skříněk, v záhybech obalů apod.
 • larvy – mohou se pohybovat i volně v prostoru
 • poletující dospělci – již nepřijímají potravu
...

Potemníci

Potemník moučný, potemník skladištní či potemník hnědý a stájový, jsou nejčastějšími zástupci potemníků v ČR. Jde o škůdce, kteří znehodnocují potraviny svými výkaly. Potemník moučný může být i hostitelem tasemnice dětské nebo tasemnice krysí. Také potemník skladištní je velice nežádoucí, neboť svými vyprodukovanými chinony může vyvolat karcinogenní účinky

...