HACCP

HACCP

HACCP

HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) je systém stanovení kritických bodů, který pro provozovatele komerčních restaurací, firemních stravovacích zařízení, kaváren, bister, škol, školek a prodejen potravin, vstoupil v platnost dne 1.1.2006 Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č.852/2004 ze dne 29.dubna 2004. Uvedená legislativa se také týká výrobně-dodavatelského řetězce oboru potravinářství.

Máme osvědčení zpracovávat a zavádět systém HACCP, provádíme pravidelné audity provozoven a odborné školení personálu. V případě zájmu, Vás můžeme zastupovat v rámci kontrolních dnů věcně a místně příslušných orgánů státní správy.

Pro naše klienty zpracováváme systém “Preventivní ochrany DDD”, který obsahuje kompletní řešení nařízení EU.

Nejedná se pouze o administrativní úkon. V prostorách vaší provozovny provedeme deratizací, dezinsekci a dezinfekci, budeme provádět pravidelnou kontrolu a monitoring tak, aby případný výskyt škůdců byl okamžitě podchycen a zlikvidován. K tomu obdržíte podrobnou dokumentaci, kterou v případě potřeby předložíte kontrolnímu orgánu.

Vyrábíte nebo prodáváte potraviny? Vedete restauraci či jiné stravovací zařízení? Pak ve Vašem provozu musí být zaveden systém HACCP.

Potřebujete odbornou konzultaci v oblasti HACCP nebo přímo DDD služby s ním spojené?

Kontaktujte nás, rádi vám pomůžeme.